f
bosze


Családi jog
: házassági vagyonjogi szerződések készítése, élettársak közötti vagyonjogi viszonyok rendezése, házassági bontóperekben való képviselet, házassági vagyonközösség megszüntetése iránti perek, apasági perek, gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perek, tartásdíj iránti igény érvényesítése, egyéb családjoggal kapcsolatos iratok készítése, eljárások lefolytatása.
Öröklési jog
: végrendeletek, öröklési szerződések készítése, képviselet ellátása hagyatéki eljárásban, és esetlegesen felmerülő peres eljárások során.
Munkajog
: munkaviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratszerkesztés. Ezen területen egyaránt kínálunk szolgáltatásokat a munkáltatók és a munkavállalók részére is, munkaszerződéseket, illetve munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb dokumentumokat, belső szabályzatokat, kollektív szerződéseket készítünk, valamint véleményezünk. Ellátjuk munkaviszonyból eredő jogviták peren kívüli és peres úton történő képviseletét. A munkajog területén felmerülő kérdésekben jogi tanácsadást nyújtunk.
Büntetőjog
: többek között vagyon elleni és gazdasági, továbbá közlekedési bűncselekmények vonatkozásában ellátjuk teljes körű jogi képviseletét.
Egyéb
: amár említett munkajogi, családjogi pereken, polgárjogi pereken, örökléssel kapcsolatos eljárásokon kívül ellátjuk képviseletét, gazdasági jogi perekben, közigazgatási eljárások során, sajtóhelyreigazítási, kártérítési ügyekben, fizetési meghagyásos eljárások, gyámhatósági eljárások során, birtokháborítási eljárások kapcsán és egyéb jellegű eljárásokban
                                                                                                                               
 <<< VISSZA

jog