Dr. Halmos András
Egerügyvéd


Társasági jog:
  irodánk fő profilja a társaságok – gazdasági társaságok, speciális társaságok, egyesületek, alapítványok - teljes életútját végigkísérő jogi tevékenység ellátása: alapítás (cégalapítás), átalakulás (beolvadás-összeolvadás, szétválás..), üzleti tárgyalások, társasági szerződések módosítása, hatósági eljárások, bírósági eljárások, végelszámolás, felszámolás előkészítése, Szmsz, belső ügyrendek kidolgozása, tőkeemelés, alaptőke leszállítása, üzletrész-átruházás, jogi tanácsadás nyújtása, szerződések, cégiratok, okiratok elkészítése, ellenjegyzése.
Cégek és egyéb szervezetek teljes körű jogi ügyintézését tartós megbízatás esetén átalánydíj ellenében is vállaljuk.

Ingatlanjog:
irodánk legjelentősebb tevékenységei között szerepel az ingatlanokkal kapcsolatos okiratszerkesztés, adásvételi, ajándékozási, csereszerződések, bérleti, haszonbérleti, lakáslízing és egyéb ingatlannal kapcsolatos szerződések elkészítése, ingatlanra vonatkozó megállapodások okiratban történő rögzítése. Irodánk folyamatos kapcsolatot tart fenn a piacon lévő hitelintézetekkel, így pénzintézeti hitel felvételével megvalósuló ingatlanszerzés kapcsán biztosítjuk, hogy a hitelintézet számára szükséges elemeket tartalmazzák a szerződések és ezáltal zökkenőmentessé, illetve gyorsabbá tehetjük az ügyintézést. Teljes körű tanácsadást nyújtunk a kapcsolódó adó és illetékfizetési kötelezettség tekintetében.
Az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárásokban ellátjuk jogi képviseletét, vállaljuk tulajdoni lapok és térképkivonatok beszerzését.
Ingatlanokkal kapcsolatos peres, egyéb eljárások során képviselet ellátása.
                                                                                                                                TOVÁBB  >>>

jog